Användarkod (e-postadress)


Lösenord


Logga in i tjänsten med koderna för Oma riista. Skapa dina personlinga koder genom att registrera dig på http://oma.riista.fi -> Registrering https://oma.riista.fi/#/register/send-email. I fortsättningen loggar du in med dina koder direkt på oma.riistakolmiot.fi

Märk väl att du kan avbryta inmatningen av inventeringsresultaten genom att logga ut och fortsätta senare genom att logga in på nytt. När du bekräftar inventeringens resultat bekräftar du samtidigt alla de observationer som du har matat in och avslutar inmatningen.

Om du vill etablera en ny triangel, kontaktpersonen för en triangel byts eller kontaktinformationen ändras, ber vi dig informera oss om det på riistakolmiot@luke.fi.

 

 

 

Vad är triangelinventering?

Hur?Vad?
Vilttrianglar är permanenta inventeringsrutter i terrängen. Vid vinterinventering inventeras viltspår som korsar inventeringslinjen.De arter som inventeras är många till antalet, från småvilt, såsom skogshare och räv, till stora rovdjur och älgar.
Vem?För vem?
Inventerarna är frivilliga jägare eller naturentusiaster. Inventeringarna ordnas av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Finlands Viltcentral.Inventeringsuppgifterna används i uppskatten av viltarternas förekomst, regleringen av jakten och fångstforskningen.