Användarkod (e-postadress)


Lösenord


Palveluun kirjaudutaan Oma riista -tunnuksilla. Tunnukset tehdään rekisteröitymällä osoitteessa http://oma.riista.fi ->Rekisteröidy https://oma.riista.fi/#/register/send-email Jatkossa voit kirjautua tunnuksilla suoraan palveluun oma.riistakolmiot.fi

Huomaa, että voit keskeyttää laskennan tulosten syötön kirjautumalla ulos palvelusta ja palata myöhemmin jatkamaan laskentaa. Vahvistamalla laskennan vahvistat kaikki syöttämäsi havainnot ja päätät tietojen syötön. 

Lisätietoja palvelusta antaa: suunnittelija Katja Ikonen, Luonnonvarakeskus, katja.ikonen@luke.fi.

Palvelua kehittävät Luonnonvarakeskus,  Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto.

Vad är triangelinventering?

Hur?Vad?
Vilttrianglar är permanenta inventeringsrutter i terrängen. Vid vinterinventering inventeras viltspår som korsar inventeringslinjen.De arter som inventeras är många till antalet, från småvilt, såsom skogshare och räv, till stora rovdjur och älgar.
Vem?För vem?
Inventerarna är frivilliga jägare eller naturentusiaster. Inventeringarna ordnas av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Finlands Viltcentral.Inventeringsuppgifterna används i uppskatten av viltarternas förekomst, regleringen av jakten och fångstforskningen.