Ohje (kesälaskenta)

 

Laskenta-aika

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika vaihtelee vuosittain. Tarkista laskenta-aika hyvissä ajoin ennen laskentaa. Laskettaessa kolmio voidaan jakaa osiin ja laskea useamman ryhmän voimin, mutta koko kolmio on laskettava yhden päivän aikana ja tulokset palautettava kootusti.

Laskettavat lajit

Kesälaskennassa lasketaan kaikki metsäkanalinnut (metso, teeri, pyy ja riekko) sekä sepelkyyhky, lehtokurppa ja metsäjänis. Lisäksi kirjataan kaikki karhua koskevat havainnot: näköhavainnot, jäljet, jätökset, kynsimiset, jne.

Laskennan suorittaminen

Laskennassa edetään kolmen henkilön ryhmässä tasaisena rintamana siten, että keskimmäinen henkilö suunnistaa ja kulkee tarkalleen maastoon merkittyä kolmion sivua. Laskijoiden ketju laskee linnut yhteensä 60 metriä leveältä pääkaistalta. Tämä käy parhaiten siten, että reunimmaiset henkilöt kulkevat 20 metrin etäisyydellä keskimmäisestä laskijasta, ja kukin pyrkii ajamaan liikkeelle ja laskemaan linnut 10 metrin etäisyydellä kulkulinjan molemmin puolin. Huomaa, että riistakolmiolaskennassa ei saa käyttää koiraa apuna esimerkiksi laskijapulan takia.

Kun reunalaskijoiden etäisyys keskimmäiseen laskijaan on maastomuotojen takia mahdoton pitää jatkuvasti tarkalleen 20 metrinä, oleellista on, että kanalintuja nähtäessä tarkistetaan, lähtivätkö linnut 60 metrin levyiseltä pääkaistalta eli 30 metriä leveältä kaistalta kolmiolinjan molemmin puolin. Laskijoiden välistä etäisyyttä ja kaistaleveyttä on jatkuvasti tarkkailtava. Hyvän näkyvyyden vallitessa voidaan edetä ripeämmin kuin tiheikössä, missä on kiinnitettävä erityistä huomiota lintujen havaitsemiseen. Nopea eteneminen on laskennassa eduksi, sillä hidastellessa linnut usein ehtivät kävellen poistua sivuille laskentasaralta, ja siten jäädä havaitsematta. Pääkaistan ulkopuolelta tehdyt havainnot kirjataan muistiin lomakkeelle omalle sarakkeelleen.

Kesälaskennassa kolmiolinjalle osuvat järvet, lammet ja pellot kierretään ja jätetään siten laskematta, toisin kuin talven jälkilaskennassa. Laskematta jääneet kolmionosat merkitään karttaan.

Mikäli riistakolmio lasketaan useamman ryhmän yhteistyönä, tiedot eri osuuksilta kootaan yhdelle lomakkeelle ja karttakopiolle, ja koko kolmion havainnoille käytetään vain yhtä juoksevaa numerosarjaa.

Havainnot ja niiden kirjaaminen

Havainnot jaetaan kahteen ryhmään: 60 metrin levyiseltä pääkaistalta ja sen ulkopuolelta tehdyt havainnot kirjataan lomakkeelle eri sarakkeisiin. Samalle lomakkeen riville ei kirjata kahta havaintoa, vaan jokainen erillinen havainto (yksinäinen lintu tai poikue) tulee omalle rivilleen. Tarkka havaintopaikka merkitään karttakopiolle juoksevalla numerolla, joka on sama kuin havaintolomakkeen rivinumero. Aikuisista linnuista käytetään vakiintuneita tunnuksia: 

N = naaras

K = koiras 

O = sukupuoli tuntematon

p = poikanen

·       Esimerkiksi metsopoikue eli koppelo ja neljä poikasta merkitään: metso N + 4p. Jos on aihetta epäillä, että poikueen kaikkia poikasia ei havaittu, merkitään poikasten lukumäärä sulkeisiin, esimerkiksi: teeri N + (6p).

·       Kun osa poikueen poikasista on pääkaistalla ja osa sen ulkopuolella, poikue merkitään kokonaisuudessaan emolinnun/-lintujen sijainnin mukaisesti.

·       Pyyllä ja riekolla kummatkin emolinnut voivat olla poikasten seurassa, jolloin merkitään esimerkiksi: pyy NK + 6p. Metso- ja teerikukot eivät osallistu poikueen hoitamiseen.

·       Poikue, jonka emolintua ei lainkaan havaita merkitään esimerkiksi: riekko 8p.

Laskenta-ajan sää

Laskennassa tulee välttää ääreviä säätiloja: kylmää, hellettä sekä voimakasta sadetta ja tuulta.

Tulokset

Laskennan tulokset lähetetään paikkatietoineen Lukelle mahdollisimman pian riistakolmiot.fi -sivuston kautta. Laskenta-ajan loppuun mennessä palautetut laskentatulokset vaikuttavat saman syksyn metsästysasetukseen, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä sekä laskennan että tulosten palautuksen suhteen. Postitse palautettavissa vastauksissa kannattaa huomioida postin viive.

Laskennan tulokset palautetaan Lukelle mahdollisimman pian joko oma.riistakolmiot.fi sivuston kautta tai postitse osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus

Tunnus 5003955

Info RIKOL

00003 Vastauslähetys